Trollingfiske i Norge

Trolling er et engelsk navn for dorging. Her i Norge blir teknisk avansert dorging betegnet som trolling. Mange som driver med trolling har dyprigg, stangparavaner og planerbord for å fiske ved siden av båtene, og det brukes også ekkolodd og kartplotter. Man kan fiske med fra 3-4 stenger og opptil 12-14 stenger. I Norge er trollingfiske mest populært på store innsjøer, spesielt på Østlandet. Mjøsa er den mest populære innsjøen for trolling, og der arrangeres det også et årlig NM i trolling. Man kan også drive med trolling i saltvann, for å fiske etter sei, sjøørret og laks. Men når man fisker etter sjøørret og laks, er det en begrensning på maksimalt 2 stenger per båt. Dette er trolig årsaken til at relativt få velger å drive med trollingfiske i saltvann.Trollingfiske er også populært andre steder i verden, og mange norske fiskere drar til Sverige for å fiske i de store sjøene der. På Vänern kan man fiske med inntil 10 stenger, og i Østersjøen kan man fiske med så mange stenger man vil. Selv om man kan fiske med mange stenger, er de fleste trollingfiskere ansvarlige. De setter ut en stor del av fangsten, for å sikre bestanden, og beholder bare en liten andel av fisken. Det er selve fisket som er viktigst, ikke hvor mye fisk man har med seg hjem.Dersom man er interessert i trollingfiske, eller bare vil lese mer om denne typen fiske, kan man besøke nettsiden til Norges trollingforbund. Der finner man også en liste over ulike arrangementer, og nettsiden har et forum der man kan diskutere med andre medlemmer. For å begynne med trollingfiske, trenger man selvsagt en båt. Man trenger også noen fiskestenger, men det er ikke så viktig hvilken type stenger man bruker. Man kan bruke dem man har, eller investere i noen billige stenger. Man trenger også stangholder på båten, sideparavaner eller planerbord, samt wobblere eller annet agn. Man kan også investere i en dyprigg. Ekkolodd er greit å ha, men ikke et absolutt krav. Man trenger selvsagt også flytevester og annet sikkerhetsutstyr i båten.