Fiske og økonomi

Fiskerinæringen har alltid vært veldig viktig for Norge. Fisk var den første eksportvaren som ble sendt fra Norge, og det var ikke snakk om smålaster. I mange hundre år har eksport at tørrfisk holdt liv i lokalsamfunn og storbyer langs hele norskekysten. Tørrfisk var, og er fortsatt, en veldig etterspurt vare, og fiskeriet var årsaken til at folk kunne overleve langs kysten. Betalingen for fisken var god, og mange av fiskeværene tjente gode penger. I dag er mye av fisket overtatt av store fabrikkbåter og trålere. Dette har gjort det vanskelig for de små fiskeværene å klare seg. De store båtene sikrer seg de fleste kvotene, og lokalfiskerne må klare seg med lite. Heldigvis finnes det mange steder der fisket fortsatt er godt, og mange klarer fortsatt å livnære seg som kystfisker, men de tradisjonelle fiskeværene har gått over til å bli turistattraksjoner. Fiskeforedlingsindustrien sliter også, ettersom mange av varene blir videreforedlet i utlandet, i stedet for langs norskekysten. Fisken som blir servert ved middagsbordet kan ha reist halve jorda rundt før den blir mat, selv om den egentlig ble fisket rett utenfor kysten.Til tross for overfiske og videreforedling i utlandet, er fiskerinæringen fortsatt viktig for norsk økonomi. En stor del av fisken som blir fisket blir fremdeles eksportert til utlandet, og tørrfisk er en populær vare i mange land. I tillegg til tradisjonelt fiske, har også fiskeoppdrett blitt en viktig næringsvei, som både skaper arbeidsplasser og gode inntekter til Norge. Laks er den vanligste oppdrettsfisken.

This entry was posted on at and is filed under Fiske. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.